1 اطلاعات شخصی
 
 متاهل      مجرد      مطلاقه
 بلی      خیر

 
2 خدمت نظام وظيفه
 
 انجام دادم      دارای معافیت

 
3 سوابق تحصيلي و آموزشي
 

ردیف مدرک تحصيلي
به ترتيب آخرين مدرك
رشته تحصيلي معدل كل تاريخ پايان نوع دانشگاه نام مؤسسه آموزشي شهر - كشور
1
2
3
4


 
4 تجربيات شغلي
 

ردیف نام سازمان يا شركت
به ترتيب از آخرين سابقه
سمت / شغل مدت همکاری تاريخ قطع همکاری شماره تلفن متوسط حقوق دريافتي به ريال علت ترك خدمت
1
2
3
4
5


 
5 آيا سابقه كيفری يا بازداشتي يا سو پيشينه داريد؟
 بلی      خیر

آيا سيگار يا مواد مخدر ديگری مصرف مي كنيد؟
 بلی      خیر

 
6 آشنايي به زبانهای خارجي ، كامپيوتروسايردوره ها
 
مهارت انگلیسی
 ضعیف      متوسط      خوب      عالی

آشنایی با کامپیوتر   
 Windows      Word      Excell      Acess      Power Point      اینترنت      تایپ      سخت افزار      سایر    

ساير نرم افزارهای كامپيوتری كه توانايي كار با آنها را داريد نام ببريد
 

گواهینامه دوره های فنی وحرفه ای یا موسسات آموزشی
 

7 ساير فعاليت هايي كه مي توانيد برای سازمان انجام دهيد
 
 كار اداری       بازاريابي تلفني       بازاریابی حضوری       امور بیرون شرکت       انجام ماموريت       امور مالی       مدیریتی       هر كاری كه در توانم باشد و يا آموزش ببينم       مي توانم آچار فرانسه باشم       هرچه نياز سازمان باشد

8 نحوه همکاری
 
تمایل به کار به صورت     تمام وقت       پاره وقت        خارج از مركز (دوركاری)
 

9 آيا دارای سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟
 

10 چگونگی آشنایی شما با شرکت
 

 
11 دونفر از كساني كه مي توانند ضامن شما باشند را ذكر كنيد
 

ردیف نام و نام خانوادگی نسبت شغل نشانی و محل کار تلفن
1
2


 
12 اكنون مشغول به كار هستيد؟
 
 بله      خیر  
تضمين كاری را به چه صورتي مي توانيد بدهيد  :   
 سفته با تاييد ضامن كارمند دولت      سفته بدون ضامن      سایر موارد    
13 حقوق مورد انتظار
 
 آيا حقوق ماهانه ثابت را ترجيح مي دهيد؟      يا درآمد بيشتر و فقط پورسانتي بودن را انتخاب مي كنيد؟      يا تركيب اين دو 

 
14 افراد تحت تکفل اگر سرپرست خانواده هستید
 

ردیف نام و نام خانوادگی جنسیت نسبت تاریخ تولد تحصیلات شغل
1
2
3


 
15 ادرس محل سکونت
 
 منزل شخصی      منزل اجاره ای      منزل والدین      سایر 
توجه :تکميل نمودن اين فرم هيچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شركت ايجاد نمي نمايد